Živić Bojan

 

Broj legitimacije: 333

Trener: Bojan J. Živić

Datum rođenja: 01.05.1984.

Telefon: 063/77.260.66

E-mail: bokiboka2003@yahoo.com