Žakić Igor

 

Broj legitimacije: 7012

Trener: Igor Žakić

Datum rođenja: 04.03.1988.

Telefon: 063/70.818.45

E-mail: igor.zakic@gmail.com