Vladisavljev Aleksandar

Vladisavljev Aleksandar

Broj legitimacije: 68

Trener: Aleksandar Vladisavljev

Datum rođenja:

Telefon: 013/751.427

E-mail: