Tanacković Predrag

 

Broj legitimacije: 60

Trener: Predrag Tanacković

Datum rođenja: 05.07.1968.

Telefon: 023/543.823

E-mail: