Simonović Nemanja

Simonović Nemanja

Broj legitimacije: 430

Trener: Nemanja Simonović

Datum rođenja: 04.08.1984.

Telefon: 065/202.55.04

E-mail: nemanjasimonovic@yahoo.com