Labaš Davor

 

Broj legitimacije: 316

Trener: Davor Labaš

Datum rođenja:

Telefon: 064/44.84.574

E-mail: