Župić Vezira

Župić Vezira

Broj legitimacije: 323

Trener: Vezira Župić

Datum rođenja: 01.05.1962.

Telefon: 020/335.800; 063/330.263

E-mail: