Živković Petar

Živković Petar

Broj legitimacije: 237

Trener: Petar Živković

Datum rođenja: 14.10.1984.

Telefon: 011/240.10.503; 065/80.999.72

E-mail: perhan1014@live.com