Stručno osposobljavanje kadrova u sportu

Konkurs za upis polaznika Programa stručnog osposobljavanja III nivoa u sportu za zvanje OPERATIVNI TRENER U SPORTU (sve sportske grane).