Pokrenuta inicijativa za formiranje Komisije UOTS za Beach volley

 

Pokrenuta inicijativa za formiranje Komsisije UOTS za Beach volley

Danas je u prostorijama OSS-a, dr Bogdan Sretenović, predsednik UOTS imao sastanak sa članovima UOTS - trenerima odbojke na pesku: Bučevac Marijom, Tatić Nenadom i Stojanović Markom, od kojih je potekla inicijativa za formiranjem Komisije UOTS za beach volley, sa ciljem da se kroz organizaciju seminara i edukativne programe, broj trenera odbojke na pesku, sa sadašnjih 20, uveća. Konačnu odluku o ovoj inicijativi doneće Predsedništvo UOTS.