Stručno osposobljavanje kadrova u sportu

Preuzmite Konkurs Fakulteta za sport i turizam (TIMS) iz Novog Sada
za upis na Program stručnog osposobljavanja III nivoa za sticanje zvanja sportski operativni trener.