Vasiljević Vlastimir

Vasiljević Vlastimir

Broj legitimacije: 218

Trener: Vlastimir Vasiljević

Datum rođenja: 22.07.1958.

Telefon: 060/57.505.44

E-mail: ok_jedinstvo@ptt.rs