Visine članarina

(Preuzmite visine članarina)

Predsedništvo UOTS je na svojoj sednici od 28.05.2016. godine utvrdilo visinu članarina koje će važiti od takmičarske sezone 2016/2017:

- Za trenere i statističare angažovane u inostranstvu: 12.000,00 din
- Za trenere i statističare angažovane u Super ligi: 6.000,00 din
- Za trenere i statističare angažovane u Prvoj ligi: 5.000,00 din
- Za trenere i statističare angažovane u Prvoj B ligi: 4.000,00 din
- Za trenere i statističare angažovane u Drugim ligama: 3.000,00 din
- Za trenere koji nisu angažovani: 2.000,00 din
- Za trenere i statističare angažovane na Regionalnom nivou i angažovane za rad sa mlađim kategorijama: 2.000,00 din

Članarina obuhvata: nadoknadu za članarinu, troškove za učešće na seminaru, izdavanje sertifikata za prisustvo na seminaru.

Uplata članarina:

- na tekući račun Udruženja odbojkaških trenera Srbije broj: 200-3007410101862-47 Banka poštanska štedionica
- svrha uplate: članarina za (navesti takmičarsku sezonu za koju se uplaćuje)
- poziv na broj: broj trenerske legitimacije izdate od strane Udruženja.

Po izvršenoj uplati potrebno je kontaktirati UOTS radi provere evidencije uplate.

Regionalne trenerske komisije su u obavezi da Udruženju dostave spisak trenera koji su prisustvovali seminaru, izveštaj o održanom seminaru i od naplaćene članarine u iznosu 2.000,00 dinara iznos od 1.000,00 dinara po treneru prenesu na tekući račun UOTS.

Plaćanje penala u slučaju nepohađanja seminara:

Odlukom Predsedništva UOTS treneri i statističari kojima su izdate dozvole za rad od strane Komisije za izdavanje dozvola za rad Odbojkaškog saveza Srbije a nisu prisustvovali jednom od odgovarajućih obaveznih seminara za trenere i statističare (superligaški, prvoligaški, drugoligaški, regionalni, mlađe kategorije) u obavezi su da plate dvostruki iznos članarine za tekuću sezonu u skladu sa nivoom takmičenja:

Za trenere i statističare angažovane Superlige: 12.000,00 din
Za trenere i statističare angažovane Prve lige: 10.000,00 din
Za trenere i statističare angažovane Prve B lige: 8.000,00 din
Za trenere i statističare angažovane Druge lige: 6.000,00 din
Za trenere i statističare angažovane na regionalnom nivou i rad sa mlađim kategorijama: 4.000,00 din

čime će steći pravo na licenciranje za tekuću sezonu, odnosno moći će da obavljaju poslove na kojima su angažovani u svojim klubovima.
Nadležni organi koji vode takmičenja će na osnovu izdatih potvrda od strane UOTS o ispunjenju ove obaveze, izdavati licence.
Ovako licenciranim trenerima i statističarima neće se uzimati u obzir odgovarajući broj bodova koji nosi sertifikat sa seminara kome nisu prisustvovali potrebnih za obnavljanje radnih dozvola.

Predsedništvo UOTS

Preuzmite visine članarina