Visine članarina

(Preuzmite visine članarina)

Predsedništvo UOTS je na svojoj sednici od 28.03.2019. godine utvrdilo visinu članarina koje će važiti od takmičarske sezone 2019/2020:
- Za trenere i statističare angažovane u inostranstvu 12.000,00 din
- Za trenere i statističare angažovane u Super ligi 6.000,00 din
- Za trenere i statističare angažovane u Prvoj ligi 5.000,00 din
- Za trenere i statističare angažovane u Prvoj B ligi 4.500,00 din
- Za trenere i statističare angažovane u Drugim ligama 4.000,00 din
- Za trenere koji nisu angažovani 3.000,00 din
- Za trenere i statističare angažovane na Regionalnom nivou angažovane za rad sa mlađim kategorijama 3.000,00 din

Članarina obuhvata: nadoknadu za članarinu, troškove za učešće na seminaru, izdavanje sertifikata za prisustvo na seminaru.

Uplata članarina:

na tekući račun Udruženja odbojkaških trenera Srbije:
broj: 200-3007410101862-47 Banka poštanska štedionica
svrha uplate: članarina za (ime i prezime trenera) za sezonu (navesti takmičarsku sezonu za koju se uplaćuje)
poziv na broj: broj trenerske legitimacije izdate od strane Udruženja.

UOTS ne izdaje profakture!

Molimo sve trenere da uplaćuju članarinu lično, kao fizičko lice, zbog lakše evidencije uplata.

Ukoliko klub izvrši uplatu u ime trenera dužan je da kancelariji UOTS pošalje e-mail sa potrebnim podacima za izdavanje računa (datum uplate, naziv kluba, adresa, PIB i matični broj kluba, ime i prezime trenera za koga je uplaćeno, broj trenerske legitimacije, kao i nivo takmičenja/liga na kojoj će pomenuti trener voditi ekipu). Račun će biti poslat na prijavljeni e-mail nakon svih seminara i licenciranja za lige.

Regionalne trenerske komisije su u obavezi da Udruženju dostave spisak trenera koji su prisustvovali seminaru, izveštaj o održanom seminaru i od naplaćene članarine u iznosu 3.000,00 dinara iznos od 2.000,00 dinara po treneru prenesu na tekući račun UOTS.
 

Plaćanje penala u slučaju nepohađanja seminara:

Odlukom Predsedništva UOTS treneri i statističari kojima su izdate dozvole za rad od strane Komisije za izdavanje dozvola za rad Odbojkaškog saveza Srbije a nisu prisustvovali jednom od odgovarajućih obaveznih seminara za trenere i statističare (superligaški, prvoligaški, drugoligaški, regionalni, mlađe kategorije) u obavezi su da plate dvostruki iznos članarine za tekuću sezonu u skladu sa nivoom takmičenja:

- Za trenere i statističare angažovane Superlige 12.000,00 din
- Za trenere i statističare angažovane Prve lige 10.000,00 din
- Za trenere i statističare angažovane Prve B lige 9.000,00 din
- Za trenere i statističare angažovane Druge lige 8.000,00 din
- Za trenere i statističare angažovane na Regionalnom nivou i rad sa mlađim katerijama 6.000,00 din
 
čime će steći pravo na licenciranje za tekuću sezonu, odnosno moći će da obavljaju poslove na kojima su angažovani u svojim klubovima.
Nadležni organi koji vode takmičenja će na osnovu izdatih potvrda od strane UOTS o ispunjenju ove obaveze, izdavati licence.
Ovako licenciranim trenerima i statističarima neće se uzimati u obzir odgovarajući broj bodova koji nosi sertifikat sa seminara kome nisu prisustvovali potrebnih za obnavljanje radnih dozvola.

Predsedništvo UOTS

Preuzmite visine članarina