Održan trenerski seminar u Beogradu

U nedelju, 10. decembra 2017, održan je još jedan trenerski seminar u Beogradu, u prostorijama Starog Difa, u organizaciji Trenerske sekcije Odbojkaškog saveza Beograda, Udruženja odbojkaških trenera Srbije i Odbojkaškog saveza Srbije.

Učesnici seminara u Beogradu, 10. decembar 2017.

Seminaru je prethodila Skupština Trenerske sekcije Odbojkaškog saveza Beograda (TSOSB) na kojoj je usvojen Pravilnik o radu TSOSB-a, kao i izbor članova organa TSOSB-a.

Tomislav Kukanjac

Tomislav Kukanjac, predsednik TSOSB-a

Odmah nakon uspešno sprovedene skupšine nastupila su i stručna predavanja sa temama:

- „Značaj i svrha testiranja u mladjim kategorijama“, Mr Vanja Banković
- „Antropometrijsko merenje i motoričko testiranje kao polazna odrednica u sportskoj dijagnostici“, Dr Goran Brezić
- „Optimalan nivo osposobljenosti izvodenja elemenata tehnike u prelazu izmedu pionirskog i kadetkog uzrasta“, Ljubomir Galogaža

Goran Brežić

Banković Vanja

Dr Goran Brežić

Mr Banković Vanja

 

Nakon teorijskog dela prezentovan je i praktični deo u fiskulturnoj sali gde su predavači i demonstratori bili Dr Goran Brezić i Ljubomir Galogaža.

Seminar u Beogradu, 10. decembar 2017.

Seminar u Beogradu, 10. decembar 2017.

Seminaru je prisustvovalo 102 trenera - članova TSOSB.