Tomašević Dragana

 

Broj legitimacije: 195

Trener: Dragana Tomašević

Datum rođenja: 04.02.1986.

Telefon: 064/92.40.772

E-mail: gaganadif@hotmail.com