Tabaković Lazar

 

Broj legitimacije: 494

Trener: Lazar Tabaković

Datum rođenja: 14.12.1993.

Telefon: 014/231.036

E-mail: tabak993@hotmail.com