Stojanović Nataša

Stojanović Nataša

Broj legitimacije: 80

Trener: Nataša Stojanović

Datum rođenja: 29.09.1975.

Telefon: 022/316.339; 064/501.64.94

E-mail: nino01@open.telekom.rs