Stojanović Daniel

 

Broj legitimacije: 7010

Trener: Daniel Stojanović

Datum rođenja: 30.12.1985.

Telefon: 021/781.838

E-mail: danstojan@gmail.com