Simić Marko

Simić Marko

Broj legitimacije: 414

Trener: Marko Simić

Datum rođenja: 05.07.1981.

Telefon: 014/344.51.62; 065/60.90.922

E-mail: markosimic81@yahoo.com