Seratlić Novak

Seratlić Novak

Broj legitimacije: 172

Trener: Novak Seratlić

Datum rođenja: 19.02.1983.

Telefon: 060/851.6422

E-mail: okcznovak@gmail.com