Sekulović-Janković Dragana

 

Broj legitimacije: 429

Trener: Dragana Sekulović-Janković

Datum rođenja: 05.07.1972.

Telefon: 018/233.829; 063/469.688

E-mail: sara_jankovic@yahoo.com