Održana redovna Skupština i Predsedništvo UOTS

Sednica Skupštine i Predsedništva UOTS

Sednica Skupštine i Predsedništva UOTS

Dana 21.06.2017. održana je redovna Skupština Udruženja odbojkaških trenera Srbije u banket sali restorana Stari Bunar. Skupšinom je predsedavao dr Bogdan Sretenović, a prisutni su bili članovi Skupštine Zoran Gajić, Goran Nešić, Ratko Pavličević, Darko Zakoč, Toplica Stojanović, Boško Mačužić i Slobodan Galešev. Prisutni su bili i Aleksandar Petrović i Jelena Mićović.
Glavna tema Skupštne je bila usvajanje novog Statuta UOTS, a usvojen je Izveštaj o radu UOTS za 2016. Godinu, kao i Plan rada za takmičarsku sezonu 2017/2018. Diskutovano je o predlogu Pravilnika za licenciranje trenera i statističara,kao i o predlogu Ugovora između kluba i trenera. Predlozi su upućeni Odbojkaškom savezu Srbije na razmatranje.
Nakon završene Skupštine održana je sednica Predsedništva kojoj su prisustvovali i članovi Skupštine. Na sednici su između ostalog usvojeni novi Pravilnici i to: Pravilnik o članstvu UOTS, Pravilnik o vođenju knjige odluka i Pravilnik o vođenju knjige članova. Pohvaljen je naporan rad kancelarije UOTS u pripremi dokumentacije za izdavanje Dozvola za rad, kao i organizacija seminara na nivou cele Srbije kojoj je prisustvovalo preko 700 trenera.