Savetovanje o unapređenju primene Data-volley skauting sistema u Požarevcu

Odloženo savetovanje o unapređenju primene Data-volley skauting sistema u Požarevcu za maj mesec 2017. Naknadno će biti objavljen termin.