Salatić Saša

Salatić Saša

Broj legitimacije: 367

Trener: Saša Salatić

Datum rođenja: 24.01.1960.

Telefon: 011/227.33.17; 011/165.575; 064/158.70.51

E-mail: jasnasale@gmail.com