Rutović Slađana

Rutović Slađana

Broj legitimacije: 486

Trener: Slađana Rutović

Datum rođenja: 05.09.1968.

Telefon: 032/221.745

E-mail: