Romakov Igor

Romakov Igor

Broj legitimacije: 466

Trener: Romakov Igor

Datum rođenja: 13.07.1982.

Telefon: 060/414.6837

E-mail: zokzlatica@gmail.com