Ristović Milorad

Ristović Milorad

Broj legitimacije: 407

Trener: Milorad Ristović

Datum rođenja: 28.10.1976.

Telefon: 060/02.04.001

E-mail: comiice@yahoo.com