Radisavljević Milivoje

Radisavljević Milivoje

Broj legitimacije: 269

Trener: Milivoje Radisavljević

Datum rođenja: 14.05.1980.

Telefon: 014/85.443; 064/160.13.29

E-mail: