Promenjeni Pravilnici Ministarstva za sport i omladinu

UOTS

 

Poštovani članovi,
Ministar sporta Republike Srbije je 8. aprila 2020. godine doneo novi Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju za obavljanje stručnih poslova u sportu ( objavljen u „Službenom glasniku R.S“, broj 60 od 24 aprila 2020), Pravilnik o dozvoli za rad sportskih stručnjaka i Pravilnik o evidenciji koje vode visokoškolske i druge organizacije koje se bave osposobljavanjem u oblasti sporta (Sl.glasnik RS. br.60/2020). Potom je Ministar sporta doneo Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja ( objavljen u „Službenom glasniku R.S“, broj 86 /20 od 19. juna 2020).

Navedeni Pravilnici su uveli velike izmene u kategorizaciji zvanja u okviru zanimanja trener u sportu, kao i načinu sticanja tih zvanja. Odbojkaški savez Srbije, zajedno sa Udruženjem odbojkaških trenera Srbije, će uz dodatne konsultacije sa Ministarstvom u narednom periodu prilagoditi svoje Pravilnike novim Pravilnicima Ministarstva o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni. Jedna od najvažnijih promena u Pravilnicima ministarstva je znatno povećan fond časova za sve nivoe stručnog osposobljavanja, a posebno za III nivo - operativni trener čiji je fond povećan sa 240 na 360 časova.

Samo još do kraja ove godine imate mogućnost da ovaj kurs odradite po starom programu koji predviđa 240 časova.

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je Odbojkaški savez Srbije ostvario saradnju sa Sportskom akademijom Beograd i omogućio najpovoljnije uslove za naše članove!
Pozivamo sve trenere koji imaju uslovne dozvole za rad ili su planirali da upišu Kurs za operativne trenere da se prijave na konkurs za upis novih polaznika Kursa za operativne trenere III nivoa koji organizuje Sportska akademija Beograd.

Nastava će se, zbog trenutne epidemiološke situacije, odvijati kombinovano: online nastava i rad na terenu. Gradovi u kojima se trenutno odvija nastava su Kragujevac, Zrenjanin, Kovin i Petrovac na Mlavi, a u zavisnosti od broja prijavljenih trenera postoji mogućnost organizacije i u drugim mestima.

Povlašćena cena ovog kursa za naše članove iznosiće 240 eura (u dinarskoj protivvrednosti) sa prijavom najkasnije do 15.decembra 2020.godine.

Sve informacije u vezi navedenog kursa možete dobiti od g-dina Zorana Jerkovića, rukovodioca stručnog osposobljavanja Sportske akademije Beograd, na telefon: 062/266 961.

Sportska akademija

 

Sportska akademija