Popović Desimir

Popović Desimir

Broj legitimacije: 347

Trener: Desimir Popović

Datum rođenja: 02.01.1950.

Telefon: 034/701.725; 062/540.650

E-mail: miljanpopovic@yahoo.com