Petrović Zoran

Petrović Zoran

Broj legitimacije: 129

Trener: Zoran Petrović

Datum rođenja: 12.03.1960.

Telefon: 014/513.44; 063/807.53.11

E-mail: