Pejović Danilo

 

Broj legitimacije: 403

Trener: Danilo Pejović

Datum rođenja: 06.06.1990.

Telefon: 018/277.090; 060/322.63.43

E-mail: pejovicdanilo@yahoo.com