Pavlović Zoran

 

Broj legitimacije: 189

Trener: Zoran Pavlović

Datum rođenja: 05.09.1974.

Telefon: 065/528.58.58

E-mail: zpavlovic@gmail.com