Oković Samir

 

Broj legitimacije: 107

Trener: Samir Oković

Datum rođenja:

Telefon: 064/44.57.422

E-mail: