Mojsilović Sonja

 

Broj legitimacije: 391

Trener: Sonja Mojsilović

Datum rođenja: 14.04.1982.

Telefon: 036/379.950; 063/84.14.255

E-mail: mojsilovicsonja@gmail.com