Milović Nenad

Milović Nenad

Broj legitimacije: 326

Trener: Nenad Milović

Datum rođenja: 09.06.1972.

Telefon: 065/58.70.730

E-mail: