Milosavljević Nikola

 

Broj legitimacije: 446

Trener: Nikola Milosavljević

Datum rođenja: 03.10.1990.

Telefon: 011/8234.226

E-mail: milosavljevicmilovannikola@gmail.com