Miljković Vladimir

Miljković Vladimir

Broj legitimacije:  17

Statističar: Vladimir Miljković

Datum rođenja: 31.12.1983.

Telefon: 066/913.99.18

E-mail: bungakafa@yahoo.com