Milić Miloš

Milić Miloš

Broj legitimacije: 471

Trener: Miloš Milić

Datum rođenja: 05.08.1986.

Telefon: 062/210.608

E-mail: milosmilic13@gmail.com