Mihailović Biljana

Mihailović Biljana

Broj legitimacije: 378

Trener: Biljana Mihailović

Datum rođenja: 27.07.1964.

Telefon: 011/26.99.124; 064/113.64.76

E-mail: mihailoviccbiljana@gmail.com