Medenica Vladimir

 

Broj legitimacije: 493

Trener: Samir Memović

Datum rođenja: 12.03.1973.

Telefon: 033/712.316

E-mail: memovicsa@gmail.com