Martinov Vladimir

 

Broj legitimacije: 338

Trener: Vladimir Martinov

Datum rođenja: 03.03.1972.

Telefon: 0230/422.899; 064/210.53.48

E-mail: okkikinda@gmail.com