Majstorović-Gajić Marija

Majstorović-Gajić Marija

Broj legitimacije: 136

Trener: Marija Majstorović

Datum rođenja: 15.01.1978.

Telefon: 064/162.82.73

E-mail: mymajstorovic@yahoo.com