Mačužić Boško

Mačužić Boško

Broj legitimacije: 290

Trener: Boško Mačužić

Datum rođenja: 02.08.1971.

Telefon: 036/32.32.71; 063/633.486

E-mail: macuzicb@ptt.rs