Kobiljski Dragan

Kobiljski Dragan

Broj legitimacije: 298

Trener: Dragan Kobiljski

Datum rođenja: 09.08.1971.

Telefon: 063/239.228

E-mail: kobiljski011@yahoo.com