Kijac Milorad

Kijac Milorad

Broj legitimacije: 4

Trener: Milorad Kijac

Datum rođenja: 02.12.1948.

Telefon: 065/83.01.236

E-mail: kijacmisko@yahoo.com