Jović Božidar

Jović Božidar

Broj legitimacije: 131

Trener: Božidar Jović

Datum rođenja: 02.07.1975.

Adresa:

Telefon: 027/333.400; 063/419.984

E-mail: oktoplicanin@gmail.com