Janić Dragoljub

Janić Dragoljub

Broj legitimacije: 51

Trener: Dragoljub Janić

Datum rođenja: 26.12.1963.

Adresa: Dimitrija Tucovića 185, 31000 Užice

Telefon: 031/512.973; 064/24.25.915

E-mail: