Ivović Slobodan

Ivović Slobodan

Broj legitimacije: 15

Trener: Slobodan Ivović

Datum rođenja: 05.02.1962.

Adresa:

Telefon: 064/12.72.821

E-mail: slobodanivovic@yahoo.com