Gršić Marko

Gršić Marko

Broj legitimacije: 281

Trener: Marko Gršić

Datum rođenja: 06.01.1982.

Telefon: 011/ 318.67.56; 063/182.95.26

E-mail: markogrsic@yahoo.com